GDPR - Data markedsføringsloven

Retningsregler gældende for Akut Udlejning ApS

Hermed en opstilling af de regler/ procedurer der håndhæves hos Akut Udlejning ApS.

Introduktion:
Akut Udlejning ApS er en virksomhed der udelukkende udlejer varebiler.

Akut Udlejning ApS har følgende privatlivspolitik:

Beskyttelse af dine personoplysninger har vores højeste prioritet, uanset om disse data handler om dig, dine transaktioner, dine produkter eller serviceydelser. Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne personoplysningspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Vi skal oplyse dig om, hvordan vi behandler personoplysninger i forbindelse med at du lejer en varebil.

I denne privatlivspolitik beskriver vi vores behandling af personoplysninger i den forbindelse.

Formål og typer af personoplysninger.

Akut Udlejning ApS behandler dine personoplysninger til varetagelse af følgende overordnede formål, afhængig af din konkrete situation.

  1. Udlejning af varebiler.
  2. Generelle formål som fx overholdelse af gældende lovgivning, administration af vore kundeaftaler, statistik og forretningsudvikling.

Typer af personoplysninger:

  • Navn på lejer og bruger af bilen
  • Telefonnummer, CPR-nummer og evt. e-mailadresse
  • Personoplysninger om købshistorik hos Akut Udlejning ApS

Automatiserede, individuelle beslutninger (profilering).

Dine personoplysninger anvendes ikke til automatiseret, individuel beslutningstagning eller profilering.
Juridisk grundlag for behandling af personoplysningerne.

  • Opfyldelse af en kontrakt, fx en lejekontrakt (Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1 litra b)
  • Vores retlige forpligtelser som dataansvarlig for personoplysningerne. (Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1 litra c)
  • Samtykke i forhold til direkte markedsføring eller tracking i forbindelse med markedsføring. (Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1 litra a)
  • Interesseafvejning i forhold til at dokumentere overholdelse af lovgivningen, evaluere lejeoplevelser samt til at udarbejde statistik (Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f)

Kilder

Personoplysninger indsamles direkte fra dig, dine it-enheder såsom smartphone, tablet eller computer, fra bilen og de transaktioner, som du gennemfører hos Akut Udlejning ApS.

Om indsamlingen er frivillig eller obligatorisk

Når Akut Udlejning ApS indsamler personoplysninger direkte fra dig som den registrerede og behandler dine personoplysninger til brug for markedsføringsformål, er det frivilligt at afgive personoplysningerne. Konsekvenserne af ikke at afgive personoplysningerne er, at du ikke kan få tilbud, fordele, samarbejdspartnere mv. såfremt personoplysningerne er nødvendige for at vi kan afgive sådanne tilbud.

Ved tilfredshedsundersøgelser og lign. bestemmer du selv om du vil afgive personoplysninger. Hvis du ikke gør det, kan Akut Udlejning ApS ikke følge op på en evaluering over for dig.

Når indsamlingen og behandlingen af persondataoplysninger sker i forbindelse med leje af varebiler, er det obligatorisk for Akut Udlejning ApS at indsamle personoplysningerne for at kunne indgå og opfylde kontrakten. Konsekvenserne af ikke at give personoplysningerne er, at det ikke er muligt at indgå eller gennemføre en sådan aftale.

Behandlingsprincipper

Akut Udlejning ApS vil behandle personoplysninger lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måde i forhold til dig.

Akut Udlejning ApS’s behandling af persondataoplysninger er undergivet en formålsbegrænsning, hvilket vil sige, at personoplysninger skal indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål. De må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål.

Akut Udlejning ApS behandler personoplysninger ud fra et princip om dataminimering, hvilket vil sige, at de skal være tilstrækkelige, relevante og begrænset til de formål, hvortil de behandles.

Personoplysninger skal behandles ud fra et princip om rigtighed, hvilket vil sige, at de skal være korrekte og om nødvendigt ajourførte.

Akut Udlejning ApS behandler personoplysninger ud fra et princip om opbevaringsbegrænsning, hvilket vil sige, at personoplysninger skal bevares på en sådan måde, at det ikke er muligt at identificere dig i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt til de formål, hvortil de pågældende personoplysninger behandles.

Personoplysninger skal behandles ud fra et princip om integritet og fortrolighed, hvilket vil sige, at de skal behandles på en måde, der sikrer tilstrækkelig sikkerhed for personoplysninger, herunder at de skal beskyttes mod uautoriseret eller ulovlig behandling og mod hændeligt tab, tilintetgørelse eller beskadigelse under anvendelse af passende tekniske eller organisatoriske foranstaltninger.

Risikoanalyse

Akut Udlejning ApS har gennemført passende og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til de risici, som konkret er forbundet med vores behandling af personoplysninger.

Overførsel af personoplysninger til databehandlere eller som databehandler

Akut Udlejning ApS overfører personoplysninger til sine databehandlere (herunder opbevarer) personoplysningerne på vegne af Akut Biludlejning ApS. Sådanne databehandlinger sker altid i henhold til en skriftlig databehandleraftale. Akut Biludlejning ApS anvender pt. følgende databehandlere:

It-leverandøren: Scannet A/S, Højvangen 4, DK-8660 Skanderborg (bilag: Scannet – Databehandleraftale) (er bedt om tilsendelse den 17.05.2018 til info@Akutudlejning.dk)

Videregivelse af personoplysninger til tredjeparter

Akut Udlejning ApS overfører personoplysninger til tredjeparter i forbindelse med registrering af lejeaftaler på varebiler. Akut Biludlejning ApS videregiver dine personoplysninger til eventuelle finansieringsselskaber, forsikringsselskaber, politi mv. som skal bruge dine personoplysninger i forbindelse med leje af varebil, samt ved et evt. skadesforløb.

Såfremt Akut Udlejning ApS modtager henvendelse fra politi (eller anden lignende offentlig myndighed) eller retsvæsen om udlevering af personoplysninger, vil vi foretage udlevering af dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Opbevaringsperiode

Til brug for opfyldelse af kontrakter og tiltag forud, opbevarer Akut Udlejning ApS personoplysningerne i overensstemmelse med forældelsesreglerne af civilretlige krav.

Til brug for markedsføring opbevarer Akut Udlejning ApS dine personoplysninger i den periode samtykket er gældende og i yderligere 3 år efter det til enhver tid senest udsendte markedsføringsmateriale.
Evalueringer mv. opbevares i den periode det er nødvendigt for at analysere og evt. følge op individuelt, dog ikke længere end 1 år fra gennemførelse af evalueringen.

Til brug for øvrige formål, herunder lovpligtig dokumentation og iværksættelse af sikkerhedsforanstaltninger opbevares personoplysningerne så længe de er nødvendige ud fra de lovhjemlede forældelsesregler for at ifalde straf.

Dine rettigheder Du har efter lovgivningen en række rettigheder i forhold til behandlingen af dine personoplysninger, herunder visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte personoplysninger, retten til at få slettet personoplysninger, retten til at få begrænset personoplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen, retten til dataminimering, retten til at tilbagekalde et samtykke og retten til at gøre indsigelse mod automatiseret, individuel beslutningstagning.

Kontakt

Akut Udlejning ApS
Metalvej 2A
DK-6000 Kolding
Telefonnr.: 70 89 00 50
Info@Akutudlejning.dk

Ændring af personoplysningspolitik

Akut Udlejning ApS kan til enhver tid og uden varsel ændre denne persondatapolitik med virkning for fremtiden. Ved sådanne ændringer sker der orientering af vores brugere på:
www.Akutudlejning.dk
Vores nye persondatapolitik vil herefter være gældende.

Henvendelser

Hvis du har spørgsmål til nærværende persondatapolitik, vores behandling af personoplysninger, berigtigelse eller dit forhold til os i øvrigt, er du velkommen til at rette henvendelse til os på følgende adresse:

Akut Udlejning ApS
Metalvej 2A
DK-6000 Kolding
Telefon: 70 89 00 50

Datatilsynet

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet over vores indsamling og behandling af dine personoplysninger:

Datatilsynet
Borgergade 28,5
DK-1300 København K
Telefon: 33 19 32 00
Mail: dt@datatilsynet.dk
www.datatilsynet.dk

Send os en forespørgsel.

Du kan sende os en online forespørgsel via nedenstående formular på alle tidspunkter af døgnet - så svarer vi lige så hurtigt vi kan.

Navn

Adresse

Postnr

By

Telefonnr.:

* Email

Vognstørrelse

Forventet KM kørsel

Ønsket afhentnings dato og tidspunkt ( dd.md.år - kl. )

Ønsket aflevering dato og tidspunkt ( dd.md.år - kl.)

Send forespørgsel
Tak for din forespørgsel - vi vender hurtigst muligt tilbage.

Send os en forespørgsel.

Du kan sende os en online forespørgsel via nedenstående formular på alle tidspunkter af døgnet - så svarer vi lige så hurtigt vi kan.

Navn

Adresse

Postnr

By

Telefonnr.:

* Email

Vognstørrelse

Forventet KM kørsel

Ønsket afhentnings dato og tidspunkt ( dd.md.år - kl. )

Ønsket aflevering dato og tidspunkt ( dd.md.år - kl.)

Send forespørgsel
Tak for din forespørgsel - vi vender hurtigst muligt tilbage.

Send os en forespørgsel.

Du kan sende os en online forespørgsel via nedenstående formular på alle tidspunkter af døgnet - så svarer vi lige så hurtigt vi kan.

Navn

Adresse

Postnr

By

Telefonnr.:

* Email

Vognstørrelse

Forventet KM kørsel

Ønsket afhentnings dato og tidspunkt ( dd.md.år - kl. )

Ønsket aflevering dato og tidspunkt ( dd.md.år - kl.)

Send forespørgsel
Tak for din forespørgsel - vi vender hurtigst muligt tilbage.

Send os en forespørgsel.

Du kan sende os en online forespørgsel via nedenstående formular på alle tidspunkter af døgnet - så svarer vi lige så hurtigt vi kan.

Navn

Adresse

Postnr

By

Telefonnr.:

* Email

Vognstørrelse

Forventet KM kørsel

Ønsket afhentnings dato og tidspunkt ( dd.md.år - kl. )

Ønsket aflevering dato og tidspunkt ( dd.md.år - kl.)

Send forespørgsel
Tak for din forespørgsel - vi vender hurtigst muligt tilbage.

Send os en forespørgsel.

Du kan sende os en online forespørgsel via nedenstående formular på alle tidspunkter af døgnet - så svarer vi lige så hurtigt vi kan.

Navn

Adresse

Postnr

By

Telefonnr.:

* Email

Vognstørrelse

Forventet KM kørsel

Ønsket afhentnings dato og tidspunkt ( dd.md.år - kl. )

Ønsket aflevering dato og tidspunkt ( dd.md.år - kl.)

Send forespørgsel
Tak for din forespørgsel - vi vender hurtigst muligt tilbage.

Send os en forespørgsel.

Du kan sende os en online forespørgsel via nedenstående formular på alle tidspunkter af døgnet - så svarer vi lige så hurtigt vi kan.

Navn

Adresse

Postnr

By

Telefonnr.:

* Email

Vognstørrelse

Forventet KM kørsel

Ønsket afhentnings dato og tidspunkt ( dd.md.år - kl. )

Ønsket aflevering dato og tidspunkt ( dd.md.år - kl.)

Send forespørgsel
Tak for din forespørgsel - vi vender hurtigst muligt tilbage.

Send os en forespørgsel.

Du kan sende os en online forespørgsel via nedenstående formular på alle tidspunkter af døgnet - så svarer vi lige så hurtigt vi kan.

Navn

Adresse

Postnr

By

Telefonnr.:

* Email

Vognstørrelse

Ønsket afhentnings dato og tidspunkt ( dd.md.år - kl. )

Ønsket aflevering dato og tidspunkt ( dd.md.år - kl.)

Send forespørgsel
Tak for din forespørgsel - vi vender hurtigst muligt tilbage.

Send os en forespørgsel.

Du kan sende os en online forespørgsel via nedenstående formular på alle tidspunkter af døgnet - så svarer vi lige så hurtigt vi kan.

Navn

Adresse

Postnr

By

Telefonnr.:

* Email

Vognstørrelse

Ønsket afhentnings dato og tidspunkt ( dd.md.år - kl. )

Ønsket aflevering dato og tidspunkt ( dd.md.år - kl.)

Send forespørgsel
Tak for din forespørgsel - vi vender hurtigst muligt tilbage.

Send os en forespørgsel.

Du kan sende os en online forespørgsel via nedenstående formular på alle tidspunkter af døgnet - så svarer vi lige så hurtigt vi kan.

Navn

Adresse

Postnr

By

Telefonnr.:

* Email

Vognstørrelse

Forventet KM kørsel

Ønsket afhentnings dato og tidspunkt ( dd.md.år - kl. )

Ønsket aflevering dato og tidspunkt ( dd.md.år - kl.)

Send forespørgsel
Tak for din forespørgsel - vi vender hurtigst muligt tilbage.