Lejeregler / FAQ for maskiner & trailers

§ 1
Der beregnes leje pr. kalenderdag. Finder aflevering sted inden kl. 07.30 beregnes der leje til og med dagen før.


§ 2
Dagslejen er ekskl. moms og fremgår af Akut udlejnings hjemmeside www.akutudlejning.dk Dagslejen er inkl. kaskoforsikring, men ekskl. forbrugsmaterialer såsom: brændstof, olie m.m.


§ 3
Akut Udlejning ApS er til enhver tid berettiget til at kræve depositum forud for et lejemåls begyndelse eller som vilkår for et lejemåls fortsættelse.


§ 4
Lejemålet betragtes som påbegyndt den dato det lejede afgår fra vort lager. Lejemålet løber til og med den dag, det ankommer til Akut Udlejning Aps’s lager.


§ 5
Fragt- og transportomkostninger til og fra lageret betales af lejeren. Fragtbrev eller lignende fra f.eks. jernbane, fragtmand, post eller skib betragtes som kvittering for, at materialet er leveret til lejeren.

§ 6
Det lejede anses for overdraget til lejer ved Akut Udlejning ApS’s levering på det aftalte sted. Risikoovergangen for det lejede sker således på dette tidspunkt.

§ 7
Afhentes det lejede ikke af lejeren på aftalt dato og tidspunkt, er Akut Udlejning ApS berettiget til at udleje til anden side. Med mindre andet er aftalt om lejeperioden, er Akut Udlejning ApS anfordring pligtig at aflevere det lejede med dags varsel.

§ 8
Det lejede må af lejeren kun opbevares/anvendes på aftalt plads og må ikke uden Akut Udlejning ApS’ skriftlige samtykke fjernes, bortset fra til transport til og fra udlejeren. Sker opbevaring/ anvendelse anderedes end anført ved nærværende bestemmelse betragtes lejeforholdet som misligholdt.

§ 9
Lejeren er ansvarlig for forskriftsmæssig og lovmæssig anvendelse af det lejede.

§ 10
Lejeren bærer risikoen for det lejede i lejeperioden og er ansvarlig for enhver skade af en hvilken som helst årsag, der i lejeperioden tilføjes det lejede. Det lejede er kaskoforsikret. Dog indtræder lejer i Akut Udlejning ApS’ forpligtelser over for forsikringsselskabet med hensyn til betaling af selvrisiko i henhold til nedenstående skema. Forsikringsselskabet kan evt. rette krav mod lejer som følge af regres.

§ 11
For skade, det lejede måtte påføre 3. mand i lejeperioden, bærer lejeren alene ansvaret.

§ 12
Lejeren bærer selv risikoen for eventuelt tab, det måtte kunne henføres til det lejede, herunder lejerens forsinkede levering af en ydelse, driftstab m. v.

§ 13
I lejeperioden sørger lejeren selv for vedligeholdelse af det lejede, herunder smøring, oliepåfyldning, punktering m.v., og lejeren sørger selv for eltilslutning, brændstofpåfyldning m.v. Der må alene anvendes smøremidler, olie og brændstof af anerkendt mærke. Lejeren sørger for belysning, markering m.v.

§ 14
Det lejede må ikke installeres eller anbringes på en sådan måde, at det kan henføres til tilbehør til fast ejendom og dermed blive omfattet af pantrettigheder. Akut Udlejning ApS har til enhver tid ret til at besigtige det lejede.

§ 15
Det lejede skal afleveres i rengjort stand. Er rengøring nødvendig, betaler lejeren herfor efter regning.

§ 16
Er reparation nødvendig, og overstiger selvrisikoen omkostningerne forbundet med reparation, betaler lejer for reparationen efter regning. Lejeren betaler leje for den tid, der medgår til reparation og rengøring.

§ 17
I tilfælde af brand, tyveri, hærværk eller lignende ophører lejemålet ikke før den af politiet udleverede kvittering for anmeldelse er afleveret til Akut Udlejning ApS-

§ 18
Hvor intet andet er aftalt, betales lejen kontant ved afhentning.

§ 19
I tilfælde af lejers misligholdelse af lejekontrakten, er Akut Udlejning ApS berettiget til på egen hånd at tage det udlejede tilbage for lejers regning. Nægter lejer at udlevere det lejede, vil tilbagetagelse ske ved umiddelbar fogedforretning efter retsplejelovens regler.

§ 20
Værneting er aftalt til Retten i Kolding og dansk ret finder anvendelse.

 

Maskinens listepris

Selvrisiko

Kr. 1 - 20.000 Kr. 5.000
Kr. 20.001 - 75.000 Kr. 10.000
Kr. 75.001 - 200.000 Kr. 15.000
Kr. 200.001 - 350.000 Kr. 20.000
Kr. 350.001 - 500.000 Kr. 25.000

FAQ

...

Send os en forespørgsel.

Du kan sende os en online forespørgsel via nedenstående formular på alle tidspunkter af døgnet - så svarer vi lige så hurtigt vi kan.

Navn

Adresse

Postnr

By

Telefonnr.:

* Email

Vognstørrelse

Forventet KM kørsel

Ønsket afhentnings dato og tidspunkt ( dd.md.år - kl. )

Ønsket aflevering dato og tidspunkt ( dd.md.år - kl.)

Send forespørgsel
Tak for din forespørgsel - vi vender hurtigst muligt tilbage.

Send os en forespørgsel.

Du kan sende os en online forespørgsel via nedenstående formular på alle tidspunkter af døgnet - så svarer vi lige så hurtigt vi kan.

Navn

Adresse

Postnr

By

Telefonnr.:

* Email

Vognstørrelse

Forventet KM kørsel

Ønsket afhentnings dato og tidspunkt ( dd.md.år - kl. )

Ønsket aflevering dato og tidspunkt ( dd.md.år - kl.)

Send forespørgsel
Tak for din forespørgsel - vi vender hurtigst muligt tilbage.

Send os en forespørgsel.

Du kan sende os en online forespørgsel via nedenstående formular på alle tidspunkter af døgnet - så svarer vi lige så hurtigt vi kan.

Navn

Adresse

Postnr

By

Telefonnr.:

* Email

Vognstørrelse

Forventet KM kørsel

Ønsket afhentnings dato og tidspunkt ( dd.md.år - kl. )

Ønsket aflevering dato og tidspunkt ( dd.md.år - kl.)

Send forespørgsel
Tak for din forespørgsel - vi vender hurtigst muligt tilbage.

Send os en forespørgsel.

Du kan sende os en online forespørgsel via nedenstående formular på alle tidspunkter af døgnet - så svarer vi lige så hurtigt vi kan.

Navn

Adresse

Postnr

By

Telefonnr.:

* Email

Vognstørrelse

Forventet KM kørsel

Ønsket afhentnings dato og tidspunkt ( dd.md.år - kl. )

Ønsket aflevering dato og tidspunkt ( dd.md.år - kl.)

Send forespørgsel
Tak for din forespørgsel - vi vender hurtigst muligt tilbage.

Send os en forespørgsel.

Du kan sende os en online forespørgsel via nedenstående formular på alle tidspunkter af døgnet - så svarer vi lige så hurtigt vi kan.

Navn

Adresse

Postnr

By

Telefonnr.:

* Email

Vognstørrelse

Forventet KM kørsel

Ønsket afhentnings dato og tidspunkt ( dd.md.år - kl. )

Ønsket aflevering dato og tidspunkt ( dd.md.år - kl.)

Send forespørgsel
Tak for din forespørgsel - vi vender hurtigst muligt tilbage.

Send os en forespørgsel.

Du kan sende os en online forespørgsel via nedenstående formular på alle tidspunkter af døgnet - så svarer vi lige så hurtigt vi kan.

Navn

Adresse

Postnr

By

Telefonnr.:

* Email

Vognstørrelse

Forventet KM kørsel

Ønsket afhentnings dato og tidspunkt ( dd.md.år - kl. )

Ønsket aflevering dato og tidspunkt ( dd.md.år - kl.)

Send forespørgsel
Tak for din forespørgsel - vi vender hurtigst muligt tilbage.

Send os en forespørgsel.

Du kan sende os en online forespørgsel via nedenstående formular på alle tidspunkter af døgnet - så svarer vi lige så hurtigt vi kan.

Navn

Adresse

Postnr

By

Telefonnr.:

* Email

Vognstørrelse

Ønsket afhentnings dato og tidspunkt ( dd.md.år - kl. )

Ønsket aflevering dato og tidspunkt ( dd.md.år - kl.)

Send forespørgsel
Tak for din forespørgsel - vi vender hurtigst muligt tilbage.

Send os en forespørgsel.

Du kan sende os en online forespørgsel via nedenstående formular på alle tidspunkter af døgnet - så svarer vi lige så hurtigt vi kan.

Navn

Adresse

Postnr

By

Telefonnr.:

* Email

Vognstørrelse

Ønsket afhentnings dato og tidspunkt ( dd.md.år - kl. )

Ønsket aflevering dato og tidspunkt ( dd.md.år - kl.)

Send forespørgsel
Tak for din forespørgsel - vi vender hurtigst muligt tilbage.

Send os en forespørgsel.

Du kan sende os en online forespørgsel via nedenstående formular på alle tidspunkter af døgnet - så svarer vi lige så hurtigt vi kan.

Navn

Adresse

Postnr

By

Telefonnr.:

* Email

Vognstørrelse

Forventet KM kørsel

Ønsket afhentnings dato og tidspunkt ( dd.md.år - kl. )

Ønsket aflevering dato og tidspunkt ( dd.md.år - kl.)

Send forespørgsel
Tak for din forespørgsel - vi vender hurtigst muligt tilbage.