Lejeregler / FAQ for varebiler

§1. Generelle betingelser

 1. Køretøjet afhentes/ afleveres i samme afdeling, medmindre andet er aftalt.
 2. Afleveringen skal ske inden for det på lejekontrakten anførte/ aftalte tidspunkt.
 3. Ved misligholdelse af dette skal lejer betale for yderligere leje jf. prislisten for udlejningsbiler
 4. Ved afhentning skal fremvises gyldigt kørekort samt sygesikringskort.
 5. Ved afhentning af køretøj reserveres der et beløb svarende til: aftalt lejepris + depositum (DK KR. 2.500,00) + evt. ekstra depositum for leje til person under 23 år, udlandskørsel og distributionskørsel. Det reserverede beløb er til dækning af evt. parkerings-/ fartbøder, eftertankning, rengøring, reparation af skader etc. For yderligere information se §7.
 6. Udlejeren har i overensstemmelse med reglerne i færdselsloven tegnet en kaskoforsikring på bilen.
 7. Køb af ekstra KM. Når lejer køber ekstra km. på forskud, er lejer ikke berettiget til at få kompensation for ubrugte km. Dette gælder også når lejer ikke bruger de km. der måtte være inkl. i leje.
 8. Ved underskrift af lejeaftalen accepterer kortholder at udlejeren jfr. gældende lovgivning kan efterdebitere eller ændre transaktionsbeløbet.

§2. Sikkerhed

 1. Lejer erklærer ved modtagelsen af et køretøj at have undersøgt bremser, styretøj, signallamper og lygter, og at disse er i forskriftmæssig stand inden for gældende færdselsmæssige bestemmelser.
 2. Kilometertælleren er plomberet.
 3. Lejer erklærer ligeledes at have modtaget et køretøj uden skader og mangler med mindre dette af udlejer, er markeret i udleveringsskemaet. Lejer erklærer sig ansvarlig for benzin/diesel forbruget samt at køretøjet altid er påfyldt tilstrækkeligt olie og vand i hele udlejningsperioden.

§3. Fører/ Førerne af bilen

 1. Bilen må kun føres af lejeren og medlejere som er påført lejekontrakten. Føreren skal have et gyldigt kørekort.

§4. Aflevering

 1. Køretøjet skal afleveres i samme stand som modtaget / rengjort stand og med fuld tank.

§5. Hændelige uheld

 1. Ved hændelige uheld f. eks ved punktering hvor der rekvireres hjælp sker det for lejers egen regning.

§6. Forsikring

 1. Lejeren/medlejeren anerkender udtrykkeligt sit personlige ansvar på begæring, til udlejeren at betale de på lejekontrakten anførte/aftalte satser, forsikringspræmier, afgifter, skatter efter gældende lovgivning.
 2. Lejer og medlejer hæfter solidarisk for selvrisikoen på DK Kr. 12.000,00 pr. skade eller DK Kr. 6.000,00 pr. skade, hvis der ved lejens start er købt Akut Plus forsikring (Akut Plus forsikringen koster DK Kr. 150,-)
 3. Ved påført skade opgøres antal skader og skadesbeløb af udlejer, og lejer indbetaler straks dette beløb til udlejer. Modregning af det indbetalte beløb vil ske så snart skadens omfang er opgjort af forsikringsselskabet. Dette gælder hvad enten skaden kan tilregnes lejer og/eller medlejer eller tredjemand. Hæftelsen omfatter enhver anden aktivering af selvrisikoen f. eks skade på andre køretøjer/trafikanter, tyveri, anden overlast m.v. Udlejers tilbageholdsret og modregning i det indbetalte depositum gælder indtil ethvert spørgsmål omkring hæftelse for selvrisiko er afgjort, herunder forsikringsselskabets afgørelse af skyldspørgsmål.
 4. Lejeren/medlejeren anerkender udtrykkeligt sit personlige ansvar for, på begæring, til udlejeren at betale alle bøder og rets-omkostninger i forbindelse med parkerings-/færdsels- eller andre lovovertrædelser som pålægges køretøjet, dens ejer eller udlejer inden for denne kontrakts gyldighedsperiode, bortset fra sådanne tilfælde hvor udlejeren har skylden.
 5. Lejer hæfter for udlejerens udgifter til reparation efter kollisions eller anden skade på bilen og ved tyveri samt ved fremskaffelse af ekstranøgle, hvis originalnøgle er bortkommen eller mistet.
 6. Er bilen ført i overensstemmelse med samtlige betingelser i denne kontrakt. Dækker Akut Biludlejning ansvar - kasko samt tyveri-dækning.
 7. Udlejerens udgifter til reparation af skader på køretøjet, samt evt. følgeskade opstået ved forsæt, tilsidesættelse af advarselssignaler fra bilens systemer,
  grov uagtsomhed eller anden misligholdelse udvist af lejer eller de af lejer angivne chauffører, uanset tegnet forsikring, herunder men ikke begrænset til fejltankning af køretøjet m.m.


  1. Vedr. udlandskørsel
  a. såfremt lejer har fået udlejers accept til at bruge bilen til udlandskørsel, må bilen føres i de lande der er angivet på det grønne SOS kort.

§ 7. Skader m.m.

 1. Lejeren frigør ved sin underskrift udlejeren for ethvert ansvar for tab af eller skader på enhver genstand som lejeren eller nogen anden person måtte have efterladt, opbevaret eller transporteret i køretøjet, før eller under udlejningsperioden i henhold til denne kontrakt, eller efter køretøjets tilbagelevering til udlejeren. Lejeren er endvidere indforstået med at holde udlejeren skadesløs i tilfælde af erstatningskrav eller omkostninger opstået i forbindelse med sådanne tab eller skader, ligesom lejeren skal forsvare udlejerens interesser og godtgøre ham for eventuelle omkostninger i denne forbindelse.
 2. Udlejeren har truffet alle forholdsregler med henblik på at undgå mekaniske fejl på køretøjet. Skulle sådanne fejl alligevel opstå, er udlejeren imidlertid ikke ansvarlig derfor og ej heller for eventuelle følger heraf. Når køretøjet ikke benyttes skal det altid holdes aflåst. Reparationer må kun foretages, hvis der gives tilladelse af Akut biludlejning. Uden forud indhentet tilladelse vil eventuelle udgifter til transport, bjærgning/slæbning, værkstedsregninger og lignende ikke blive refunderet.

§8. Misligholdelse/gebyrer

 1. Udlejer kan til enhver tid opsige kontrakten uden forudgående varsel.
 2. Ved forsinket tilbagelevering påløber der et gebyr på DK Kr.100,- for hver påbegyndt time, som modregnes i det reserverede depositum.
 3. Ved tilbagelevering af bil i urengjort stand fratrækkes der et gebyr til rengøring på DK Kr. 500,- fra det reserverede depositum.
 4. Ved mangelfuld optankning fratrækkes et gebyr på kr. 500,00 + beløb for tankning iflg. kvittering, fra det reserverede depositum.
 5. Det er absolut forbudt at ryge i bilerne. Gebyr herfor DK Kr. 2.000,-
 6. Der må ikke medbringes dyr i bilerne. Gebyr herfor DK Kr. 2.000,-

§9. Annullering af bilreservation kan ske op til 48 timer før det aftalte afhentningstidspunkt.

 1. Ved manglende afhentning eller for sent afbestilling opkræves et gebyr svarende til ét døgns leje.
 2. Bemærk at vi har lukket Lørdag og Søndag. Derfor foregår underskrivelse af kontrakt, udlevering af varebil, betaling m.m. om fredagen før ønsket lejedato inden kl. 16.00.

§10. Betaling kan ske med:

 • Dankort
 • Visa dankort
 • Mastercard

Hvad skal jeg gøre hvis jeg får en fartbøde?

Hvis du får en fartbøde når du har lejet en bil hos Akut Biludlejning, sker følgende:
Når Akut Biludlejning modtager fartbøden, vil vi kontakte dig (den registrerede billejer) og sender dig bøden på din e-mail eller pr. post. Herefter har du 2 valgmuligheder:
1. Du vil få 5 dage til at betale bøden og sende kvitteringen til Akut Biludlejning, uden at der vil komme tilkomme yderligere omkostninger.
2. Vi betaler fartbøden for dig og fakturerer dig efterfølgende bøden + 30% i administrationsgebyr.

Send os en forespørgsel.

Du kan sende os en online forespørgsel via nedenstående formular på alle tidspunkter af døgnet - så svarer vi lige så hurtigt vi kan.

Navn

Adresse

Postnr

By

Telefonnr.:

* Email

Vognstørrelse

Forventet KM kørsel

Ønsket afhentnings dato og tidspunkt ( dd.md.år - kl. )

Ønsket aflevering dato og tidspunkt ( dd.md.år - kl.)

Send forespørgsel
Tak for din forespørgsel - vi vender hurtigst muligt tilbage.

Send os en forespørgsel.

Du kan sende os en online forespørgsel via nedenstående formular på alle tidspunkter af døgnet - så svarer vi lige så hurtigt vi kan.

Navn

Adresse

Postnr

By

Telefonnr.:

* Email

Vognstørrelse

Forventet KM kørsel

Ønsket afhentnings dato og tidspunkt ( dd.md.år - kl. )

Ønsket aflevering dato og tidspunkt ( dd.md.år - kl.)

Send forespørgsel
Tak for din forespørgsel - vi vender hurtigst muligt tilbage.

Send os en forespørgsel.

Du kan sende os en online forespørgsel via nedenstående formular på alle tidspunkter af døgnet - så svarer vi lige så hurtigt vi kan.

Navn

Adresse

Postnr

By

Telefonnr.:

* Email

Vognstørrelse

Forventet KM kørsel

Ønsket afhentnings dato og tidspunkt ( dd.md.år - kl. )

Ønsket aflevering dato og tidspunkt ( dd.md.år - kl.)

Send forespørgsel
Tak for din forespørgsel - vi vender hurtigst muligt tilbage.

Send os en forespørgsel.

Du kan sende os en online forespørgsel via nedenstående formular på alle tidspunkter af døgnet - så svarer vi lige så hurtigt vi kan.

Navn

Adresse

Postnr

By

Telefonnr.:

* Email

Vognstørrelse

Forventet KM kørsel

Ønsket afhentnings dato og tidspunkt ( dd.md.år - kl. )

Ønsket aflevering dato og tidspunkt ( dd.md.år - kl.)

Send forespørgsel
Tak for din forespørgsel - vi vender hurtigst muligt tilbage.

Send os en forespørgsel.

Du kan sende os en online forespørgsel via nedenstående formular på alle tidspunkter af døgnet - så svarer vi lige så hurtigt vi kan.

Navn

Adresse

Postnr

By

Telefonnr.:

* Email

Vognstørrelse

Forventet KM kørsel

Ønsket afhentnings dato og tidspunkt ( dd.md.år - kl. )

Ønsket aflevering dato og tidspunkt ( dd.md.år - kl.)

Send forespørgsel
Tak for din forespørgsel - vi vender hurtigst muligt tilbage.

Send os en forespørgsel.

Du kan sende os en online forespørgsel via nedenstående formular på alle tidspunkter af døgnet - så svarer vi lige så hurtigt vi kan.

Navn

Adresse

Postnr

By

Telefonnr.:

* Email

Vognstørrelse

Forventet KM kørsel

Ønsket afhentnings dato og tidspunkt ( dd.md.år - kl. )

Ønsket aflevering dato og tidspunkt ( dd.md.år - kl.)

Send forespørgsel
Tak for din forespørgsel - vi vender hurtigst muligt tilbage.

Send os en forespørgsel.

Du kan sende os en online forespørgsel via nedenstående formular på alle tidspunkter af døgnet - så svarer vi lige så hurtigt vi kan.

Navn

Adresse

Postnr

By

Telefonnr.:

* Email

Vognstørrelse

Ønsket afhentnings dato og tidspunkt ( dd.md.år - kl. )

Ønsket aflevering dato og tidspunkt ( dd.md.år - kl.)

Send forespørgsel
Tak for din forespørgsel - vi vender hurtigst muligt tilbage.

Send os en forespørgsel.

Du kan sende os en online forespørgsel via nedenstående formular på alle tidspunkter af døgnet - så svarer vi lige så hurtigt vi kan.

Navn

Adresse

Postnr

By

Telefonnr.:

* Email

Vognstørrelse

Ønsket afhentnings dato og tidspunkt ( dd.md.år - kl. )

Ønsket aflevering dato og tidspunkt ( dd.md.år - kl.)

Send forespørgsel
Tak for din forespørgsel - vi vender hurtigst muligt tilbage.

Send os en forespørgsel.

Du kan sende os en online forespørgsel via nedenstående formular på alle tidspunkter af døgnet - så svarer vi lige så hurtigt vi kan.

Navn

Adresse

Postnr

By

Telefonnr.:

* Email

Vognstørrelse

Forventet KM kørsel

Ønsket afhentnings dato og tidspunkt ( dd.md.år - kl. )

Ønsket aflevering dato og tidspunkt ( dd.md.år - kl.)

Send forespørgsel
Tak for din forespørgsel - vi vender hurtigst muligt tilbage.